Onze commitments

Overstappen naar GashnetPlus?

Is binnen stappen in "de toekomst" die er vandaag kan zijn. 100% webbased, mogelijkheid van tablets, smartphone, .... aan te sturen.
Is binnen stappen in een sociale visie in voor de sociale huisvestingsector. 

Dataconversie door GashnetPlus?

Routines beschikbaar voor alle producten te converteren, een vaste prijs voor een correcte dataconversie. Daar staan wij voor.

Support door GashnetPlus?

Een dynamisch team ondersteund door goede tools staat te beschikking. Gekoppeld aan een correct en vooraf gekende vaste prijs. Ook daar staan wij voor.

Verrassingen bij GashnetPlus?

De prijs; correct en vooraf gekend. Het product; enige WebBased en enige in dagelijkse expansie. Met eigen personeel.

Opleidingen door GashnetPlus

 Steeds op maat en ritme samen bepaald met de klant. Steeds aan een correcte maar vaste prijs. 

Terug

Een werkende oplossing!

Een werkende oplossing die mee groeit op de wensen van de klanten.

Zoals ieder diensten bedrijf trachten we de wensen van de klanten te realiseren. Doch wij gaan nog een stap verder, opvolgen van de wettelijke verplichtingen, overleg met de desbetreffende overheidsdiensten, algemene evoluties in IT, ..... zovele aspecten die de werking van één-ieders bedrijf enorm kunnen bijstaan in de dagelijkse werking maar waar het dikwijls organisatorisch niet mogelijk is dit alles zelf te volgen. 

Via de periodieke overlegmomenten, het directeurs overleg en de kwartaal updates; zijn we er van overtuigd vele -zeker niet alle- noden, wensen mogelijkheden en toekomstige ontwikkelingen te kunnen doorgeven en bespreekbaar te kunnen maken voor alle klanten. De huidige klanten kunnen via de login de komende uitbereidingen reeds lezen en zelfs hun eigen ideeën achter laten. Via "meer" komt men op de login pagina.

Meer

Uitbereidingen gegarandeerd

Uitbereidingen zowel wettelijke als buitenwettelijke dienen gegarandeerd te zijn.

Alle door de overheid opgelegde verplichtingen worden binnen en zo kort mogelijke tijdspannen aangepast en doorgevoerd. Dit soort aanpassingen zit inbegrepen in de jaarlijkse vaste support kosten.

Daarbuiten zijn er natuurlijk ook nog de aanpassingen, zoals wij deze noemen "buitenwettelijke aanpassingen, deze bestaan eigenlijk uit 2 soorten. Enerzijds hebben we de correctieve aanpassingen en anderzijds de evolutieve aanpassingen.
De correctieve aanpassingen, zijn het corrigeren van niet naar behoren functionerende items. M.a.w. bugs. Gelet op onze wijze van analyse - ontwikkeling -testing en vervolgens in gebruik name is de kans op bugs uiterst minimaal. Het spreekt natuurlijk voor zich als dit toch zou voorkomen er asap een correctieve oplossing zal gebonden worden en dat hiervoor geen extra kosten gerekend worden. 
Wat de evolutieve aanpassingen betreft, hier gaat het over de uitbereidingen van de toepassing en het "koppelen" van de toepassing. Hierin zijn we zeker uniek in aanpak. Contact weten, neem gerust contact met ons op - klik op "Contact" en de gewenste kanalen komen zichtbaar.

Contact

Integratie

GashnetPlus focust zich 100% op de kern activiteiten van de klanten. Daarbuiten zijn er uiteraard zovele andere activiteiten die een vereiste zijn om op een hedendaagse een bedrijfsvoering te kunnen realiseren.

Bewust hebben is er gekozen om geen eigen boekhoudpakket te ontwikkelen. Actueel zijn er zoveel goede pakketten op de Belgische markt. Ook toepassingen voor Document management......

Meer

Een oplossing voor minstens 10 jaar

Daarvoor staan we, door de technische opbouw en de robuuste architectuur zijn we instaat mede door het concept een oplossing aan te bieden die minstens 10 jaar de meest vooruitstrevende applicatie is en zal blijven.

Met een uitgebreid team die constant werken aan de toepassing en die tevens instaan voor de support, mogen wij terecht en met fierheid stellen dat we de meest dynamische aanbieder zij in deze sector. 

De overstap naar een nieuwe applicatie heeft steeds wat complicaties en heeft ook een impact naar de interne werking van de maatschappij. Daarom is keuze van het juiste product zo belangrijk, doch moet er ook verder gekeken worden dan vandaag. Waar wil uw leverancier naar toe? welke is zijn toekomst visie? Wat kan en wil hij voor u betekenen? Op al deze vragen geven wij u graag een helder en duidelijk antwoord en laat ons duidelijk zijn, dit is een visie plan dat verder gaat dan de komende 10 jaar! Heeft u graag nog meer info hierover neem dan gerust met ons contact.

De komende weken wordt volgende modules definitief opgeleverd:

  • Technische Fiche beheer panden
  • Gespreide afbetaling huurwaarborgen
  • Geautomatiseerde admin. voor huurachterstallen
  • Detailwerking afrekening vaste lasten
  • Module doorgave info naar website

u ziet heel wat zaken zijn constant in beweging. Via de knop "meer" kunnen klanten inloggen en al onze op stapel staande ontwikkelingen zien.

Meer